ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦੇ 4ਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ੇਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਵਾਲੇ ਧੱਫੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ।

ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜਣਾ, ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਧੱਫੜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: