ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ | 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੁਪਹਿਰ 12:47 ਵਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: